Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
诰石
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gao4] (虎) امر كول;امر کول;تحميلول;ترتيبول;حکم کول;سپارښت كول;قومانده ور کول;لار ښودنه كول;منع كول
2. 诰石
[gao4 shi2] (虎ホ) (كاڼى);د ى چي ګ مختلف رنګونه لري او دغمي په ډول استعماليږي;يو ډول شفاف منرال