Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
诱惑 诱拐 诱电 诱陷
2. 诱拐
[you4 guai3] (护╀) تروژل;تښتول;تضاد;کسلي;نتل;برمته كول;د چا د غوښتنې خلاف څوک ايسارول ;يرغملول
3. 诱电性的
[you4 dian4 xing4 de5] (护筿┦) برېښنانه تېروونكې اّله عايق
4. 诱陷
[you4 xian4] (护炒) پړکه;په تلكه نيول;په لومه نيول;تار لومه;ترک;تلكه;تلکه;تمبور;ټکی;جاغه;چجکی;څپړي;خنګی;دام;راګيرول;رانيول;ګامبيا;ګرېوان;كړكومه;ګزکه;کالر;کرير;کلک نيول;کې More…