Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
读写 读出 读数 读本 读法 读者 读起 读音
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[du2 xie3 neng2 li4] (弄糶) باسوادي;سواد;لوست ليک;ليک و لوست
2. 读出
[du2 chu1] (弄) حسابولOo;شمېرل;ګڼل
3. 读出各个音节
[du2 chu1 ge4 ge4 yin1 jie2] (弄竊) په سېلابو ويشل;په هجاو يشل
4. 读数
[du2 shu4] (弄计) لوستنه;انتباه;بحث;برداشت;بيان;بيانونه;پوهيدنه;تاويل;تشريح;تفسير;توجيه;توضيح;ثقافت;ختم;خطابه;درس;دلوستلو;زده More…
5. 读本
[du2 ben3] (弄セ) دلوست كتاب;ښوونكى;لوستونكى;لوستونکى;لوستونکی;ويونی;قرائت;ويونکی
6. 读法
[du2 fa3] (弄猭) اعلام;بيان نامه;پوهنګ;تلفظ;څرګندوالى;ډېکشنري;سيند;قاموس;ايراد;لهجه;وينګ;مخرج
7. 读者人数
[du2 zhe3 ren2 shu4] (弄计) عام;عامه;علني
8. 读者阶层
[du2 zhe3 jie1 ceng2] (弄顶糷) عام;عامه;علني
9. 读起来津津有
[du2 qi3 lai2 jin1 jin1 you3] (弄癬ㄓ瑉瑉Τ) دلوستلووړ;دويلووړ;لوستونی
10. 读音
[du2 yin1] (弄) اعلام;بيان نامه;پوهنګ;تلفظ;څرګندوالى;ډېکشنري;سيند;قاموس;ايراد;لهجه;وينګ;مخرج
11. 读音错误
[du2 yin1 cuo4 wu4] (弄岿粇) څرمن ايستل;غلط ادا كول;غلط تلفظ كول;غلط ويل;کوږل
12. 读音错误
[du2 yin1 cuo4 wu4] (弄岿粇) غلط تلفظ