Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
调入 调准 调制 调剂 调变 调味 调和 调唆 调回 调好 调幅 调戏 调查 调焦 调离 调羹
调制 调制解
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 调制
[tiao2 zhi4] (秸) برابرول;ږغ او اّهنك برابرول;عيارول;عيارول غاړه يا لهجه بدلول ◊ [tiao2 zhi4] (秸) برابرونه;عطف;عيارونه
[tiao2 zhi4 jie3 diao4 qi4] (秸秆秸竟) موډم