Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
调入 调准 调制 调剂 调变 调味 调和 调唆 调回 调好 调幅 调戏 调查 调焦 调离 调羹
调好
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 调好
[diao4 hao3] (秸) نواخت;( په رسامي كې );( دويلو او ليكلو خاصه لار );اواز;آواز;بڼه;بوس;تونالېتي;جوله;چورړت;څوګل;د ده;د دې;درنګونو ګډون;دې;ډول وركول;ږغ;ږغون;رنګ;رنګ More…