Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
调入 调准 调制 调剂 调变 调味 调和 调唆 调回 调好 调幅 调戏 调查 调焦 调离 调羹
调查人 调查问
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[diao4 cha2 ren2 yuan2] (秸琩) انکشافي;پلټونكى;پلټونکى;پلټونکی;تحقيق كوونكى;تفتيشونکی;څېړاند;څېړونکى;دروهول;سپڼوونکی;ګروېږن;ګروېږونکی;ګروېږونی;ګوېږونکی;کتون وال;کتونکی;لټوونکى;متتبع;محقق;مدقق More…
[diao4 cha2 wen4 juan4] (秸琩拜) پوښتنپاڼه;پوښتنليك