Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
谘询
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 谘询
[zi1 xun2] (吭高) برل;پريڼ;چګول;سلا;سېن;غور;غورکونه;کانګرس;کنفرانس;مشاوره;استصواب;مشوره;مصلحت;سلامشوره;مُشاوِره
2. 谘询
[zi1 xun2] (吭高) حواله كول;راجع کول;رجوع كول;ښارمه کول;لاس;(په);ورکول;ليږل;نسبت وركول;ورګرځول;ورليږل;ارجاع كول;اړه لرل;اشاره كول;حوالهكول;ورلېږل