Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
谱制 谱号 谱系
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 谱制
[pu3 zhi4] (眯) استوارول;برابرول سمول;تحصيلول;تخليقول;تر تيبول;تركيبول;ترکيبول;تصنيفول;تنظيمول;ټولول;ثمردار;چوپول;دایېرول;راټولول;راغونډول;غلي كول;مرکبېدل;تاليفول;تدوينول;سازول;تراشل
2. 谱号
[pu3 hao4] (眯腹) پار;چابي;رېنچ
3. 谱系
[pu3 xi4] (眯╰) ( شجره );سجره;شجره;نسب نامه;نوږى;انساب;نسب