Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
谵妄
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhan1] (母) اپلاتې ويل;اپلتى ويل;بدرد ويل;پرتې ويل;پرتېدل;پوج ويل;چټيات ويل;سپکي خبري کول;هذيان
2. 谵妄
[zhan1 wang4] (母) اپلاتې ويل;اپلتى ويل;بدرد ويل;پرتې ويل;پرتېدل;پوج ويل;چټيات ويل;سپکي خبري کول;هذيان