Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
败胃 败落
败落
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 败落
[bai4 luo4] (毖辅) (ګر);اړ کېدل;اړوتل;افول;انحطاط;انكار كول;بګری کېدل;بوډا والی;بوډاتوب;پاتې كېدل;پرکوټ کېدل;پرېوتنه;پمنېدل;تروټه;تروټه کول;توښم;حاجتمند کېدل;ځوابول;ځوړې دل;درېغول;ډډه More…