Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
贴上 贴海 贴现 贴胶 贴花 贴边 贴金
贴现
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 贴现
[tie1 xian4] (禟瞷) ارجاع;ارزانېدنه;ارزاني;په ځای کونه;تخفيف;تخفيف وركول;تنزيل;دبيې را ټيټونه;كمول;لږونه;لږوول;دسکونت;پړاو;دستوري;تنزيلول ◊ [tie1 xian4] (禟瞷) More…