Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
贴上 贴海 贴现 贴胶 贴花 贴边 贴金
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 贴上
[tie1 shang4] (禟) ( چوخڼى );اورۍ;پنسل پاک;په كنډوروسره موښلول يا كلكول;پيشوخوټ;څلېښ;څلېښت;خچڼى;دجمع په حال كې كلوش چه پربوټو سربيره په پښوكيږى;ژاوله;ژوول;ژويل;سرېښ;كنډ;كونډ More…
[tie1 hai3 bao4] (禟厨) اشتهار پاڼه;اشتهار ځړول;اشتهارلګول;اعلا نول;اعلان;اعلان ليك;پړچتۍ;تغونه;جوسه;څرګندول;لوحه;اعلان ځړول_لګول;شِعار
3. 贴海报于
[tie1 hai3 bao4 yu2] (禟厨) پوسټر;اشتهار;اعلان;اعلانښلونكى;پړچتۍ;جوسه;څرګندونې;خوفناک;تابلو;لوحه;پوستر
4. 贴现
[tie1 xian4] (禟瞷) ارجاع;ارزانېدنه;ارزاني;په ځای کونه;تخفيف;تخفيف وركول;تنزيل;دبيې را ټيټونه;كمول;لږونه;لږوول;دسکونت;پړاو;دستوري;تنزيلول ◊ [tie1 xian4] (禟瞷) More…
5. 贴胶
[tie1 jiao1] (禟溅) په ربړ پوښل;په ربړ لړل;ربړى كول
6. 贴花
[tie1 hua1] (禟) انځور;سينګار;هغه شى چه دښكلادپاره پركاليوباندى ګنډل كيږى
7. 贴边
[tie1 bian1] (禟娩) (دبوټ);(دوهلو);پټۍ;پټۍ ورپورې ګنډل نغمه كول;تغمه;حاشيه;رپورې كول;كات;كت;مغزى;موړکه;موړه;موړې كول;وهل
8. 贴金箔
[tie1 jin1 bo2] (禟轰) طلاکاري;تذهيب;جړاو