Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
贵妇 贵族 贵的 贵重
贵族们 贵族名 贵族地 贵族夫 贵族式 贵族政 贵族气 贵族的 贵族统 贵族般 贵族身
[gui4 zu2 de5 guan3 jia1] (禥壁恨產) (ديورپ په ځينو ښاروكې);خزانه دار;دعالى محكمې غړى;فراشباشي فراش باشي;د ښاروالۍ پانګور;د پاچاد كور د چارو مُدير;دپاپ خدمتګار