Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
贸易 贸然
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[mao4 yi4 zhan4] (禩驹) سخته اقتصادي سيالي;سوداګري سيالي
[mao4 yi4 shun4 cha1] (禩抖畉) تجارتي مازاد
3. 贸然的
[mao4 ran2 de5] (禩礛) آلفته;بيړو;تلوار ګرندی;تلوارګندی;تلواري;تليوار ګندی