Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
起伏 起初 起动 起名 起头 起始 起居 起床 起斑 起来 起毛 起泡 起浪 起源 起爆 起皱 起码 起绒 起诉 起货 起跳 起重 起锚 起飞
起动 起动机
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 起动
[qi3 dong4] (癬笆) ( شروع كول);ابتدا;ابتداء;ارتاو;ارتېينه;اغاز;آغاز;افتتاح کول;اقدام کول;اوسکارنه;اوګه;برغه;بريد;بريد کول;بسم الله;بسم الله کول;بنا;بنا کول;بهره;بوسکارنګ;بېرته More…
[qi3 dong4 ji1] (癬笆诀) (لكه پخ وهل;بووهل);تلونکی;تلونی;تومنه;ټكان وركول;چالانوونکی;ډارول;رهي;عازم;مايه;ناڅاپه ويرول