Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
起伏 起初 起动 起名 起头 起始 起居 起床 起斑 起来 起毛 起泡 起浪 起源 起爆 起皱 起码 起绒 起诉 起货 起跳 起重 起锚 起飞
起泡沫
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[qi3 pao4 mo4] (癬獁猨) ايشول;ايشېدل;پرېولل;جوش;جوشول;ځوښ;(په);راتلل;خوټول;خوټېدل;سپينول;سپينېدل;ګبڼۍ اخيستل;باډاسکه;اېشېدل;جړ