Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
起伏 起初 起动 起名 起头 起始 起居 起床 起斑 起来 起毛 起泡 起浪 起源 起爆 起皱 起码 起绒 起诉 起货 起跳 起重 起锚 起飞
selected terms: 29

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 起伏
[qi3 fu2] (癬ヱ) په څپور اوستل;څپې وهل;دڅپو په شان ښكاره كيدل;رپول;ښورول;غاړې
[qi3 chu1 de5] (癬) زور;( خلاصونه );ابتداء;اغاز;آغاز;افتتاح;افتتاحيه;انعقاد;بريد;بسم الله;بغره;بنا;پرانيستنه;پيل;پیلونه;تاله;تراڼ;ټوکه;چاوله;چوله;خوله;ښوڅه;سورى;سوړه;شروع;شروع More…
3. 起动
[qi3 dong4] (癬笆) ( شروع كول);ابتدا;ابتداء;ارتاو;ارتېينه;اغاز;آغاز;افتتاح کول;اقدام کول;اوسکارنه;اوګه;برغه;بريد;بريد کول;بسم الله;بسم الله کول;بنا;بنا کول;بهره;بوسکارنګ;بېرته More…
4. 起动机
[qi3 dong4 ji1] (癬笆诀) (لكه پخ وهل;بووهل);تلونکی;تلونی;تومنه;ټكان وركول;چالانوونکی;ډارول;رهي;عازم;مايه;ناڅاپه ويرول
5. 起名
[qi3 ming2] (癬) اسلوب;اکر بکر;انځورول;بخيه;برخورد;بلل;تجمل;ترسيمول;تصويرول;تقرب;جنس;چړچوبی;ځاندره;څېر;حيث;خېل;ډول;رسامي کول;رسم More…
6. 起头
[qi3 tou2] (癬繷) پيل;تراڼ;ابتدا;ابتداء;اتياونه;اغاز;آغاز;افتتاح;بسم الله;بنا;پیلونه;تلنه;تله;تلون;چرغږ;چرګ بانګ;چرګ غږ;څرک;څنډون;دين;رحلت;روانېدنه;سباوون;سبايي;سپېده چاود;سپېده چاودې;سپېده More…
7. 起始
[qi3 shi3] (癬﹍) اصليت درلودل;بچی راوړل;بچی زېږول;په ابتدايى توګه منځ ته راويستل;په ابتكارى ډول مينځ ته راتلل;تولدول;زېږول;مبدا درلودل;نوى را ايستل;نوى راتلل;منتج;منشأ;نشئت;سرچينه اخيستل
8. 起居
[qi3 ju1] (癬﹡) روځنى
9. 起居室
[qi3 ju1 shi4] (癬﹡) کوټه;بېټک;ملاقات;کېناسته
10. 起床
[qi3 chuang2] (癬) بېدارېدل;پاڅېدل;پورته کېدل;جګېدل;چګېدل;داو;دو;راپاڅېدل;راختل;سر وهل;شريک;لټل;لټېدل;ولاړېدل
11. 起斑纹
[qi3 ban1 wen2] (癬闯) ټپى ټپى كول;ټكى ټكى
12. 起来
[qi3 lai5] (癬ㄓ) بوڅېدل;پاڅېدل;پورته کېدل;جګېدل;چګېدل;څکېدل;راپاڅېدل;راختل;سر وهل;شريک;لټل;لټېدل;نېغېدل;هټېدل
13. 起毛
[qi3 mao2] (癬を) پت;ډډبډ کېدل;ډډېدل;كرك;عقيقه;ډوکی;ډکی
14. 起泡沫
[qi3 pao4 mo4] (癬獁猨) ايشول;ايشېدل;پرېولل;جوش;جوشول;ځوښ;(په);راتلل;خوټول;خوټېدل;سپينول;سپينېدل;ګبڼۍ اخيستل;باډاسکه;اېشېدل;جړ
15. 起浪
[qi3 lang4] (癬) اضطراب;بړبړ;پارېدنه;تحريك;تنبيه;جدوجهد;جذبات;خشنګي;شنده;شوخي;غضب;قهر;هيجان;تپا;جوش;مستي;ټونګ;ټونګاره;تپاک
16. 起源
[qi3 yuan2] (癬方) More…
17. 起爆
[qi3 bao4] (癬脄) انفجار کول;انفلاق کول;چاودل;چاودل يا چول;چاودېدل;چودل;چول;چوول
18. 起皱纹
[qi3 zhou4 wen2] (癬終) (لكه دبوټي);زمولېدل;سوځېدل;شيته كول;شيته کېدل;غړندېدل;ګونجي كېدل;ګونځې كول;کمڼېدل;مړاوى كول;مړاوى كېدل;وچېدل;کسکرېدل
19. 起码
[qi3 ma3] (癬絏) اقلأ;لااقل;لږترلږه;کم له کمه;کم ازکم;لامحاله
20. 起绒织物
[qi3 rong2 zhi1 wu4] (癬党麓) کوړه;وسله کوټ;ټوپخن;ټوپنۍ;( مجموعه );اټمبارول;اړم;امبار;انبار;باتۍ;بالټۍ;بتۍ;بېترۍ;بېټرۍ;پليته;پنډل;ټوپ;ټوپۍ;خره;خره کول;دلۍ;دلۍ كيدل;دودانويوه دربله;ديوې ټوټې More…