Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ti4] (鯰) ګنبت;ارغوچکه;ارغوچېدل;ارغوشتکه;اشغالول;بريد;پرتکې وهل;پړتېدل;ترپ;ترپ کول;ترپکې وهل;ترپل;ترپلل;ترپلنه;ترپله;ټوپ;ټوپ ټپانى;ټوپ وهل;ټيټکې وهل;جوتک;خنجکې وهل;خېټه پرې اچول;خېز;خېز More…