Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
足智 足月 足赤 足迹
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zu2 zhi4 duo1 mou2] (ì醇垦) اعتمادى;باتدبيره;باورى;په هګۍ کې چوڼېدلی;پوه هوښيار;ځيرك;زېر و زبر;حاضرجواب;زيرک;کالکوچن
2. 足月
[zu2 yue4] (ìる) بالغ;بالغېدل;پوخ;پوره;پيلستی;ټاكلى وخت;ځوان;ځومبک;رسېدلی;رسيدلى;ژڼى;پوخنا;رسيده;ګږوېښتي;سمسورېدل;لويېدل;ښځه;بشپړ;پخېدل
3. 足赤
[zu2 chi4] (ìí) پاسه;زر
4. 足迹
[zu2 ji1] (ì格) پيته پزه;ټيټ سپى چې پلنه پزه لري