Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
跟上 跟从 跟前 跟踪
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(蛤 ... 癬) ښاغپه;(لكه دده سره);برابر;پرې;په;په مقايسه كې;ترو;ترې;تنې;ته;څخه;ځنې;سره;لښته;له;له سره;نرۍ تنكۍ لښته;دروب;خروپ;رمی;له رفيق څخه پوښتنه وکه;رياست;باندي