Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
跟上 跟从 跟前 跟踪
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gen1] (蛤) او;څربه;خربانه;خسبانه;رهنما;وستل;وست;رګى پالل;ګونګوړه;مريبه;مسه;مومو;موم;مېچني;نابوم;ناڅار;ناڅيز;نکاره;نغاړي;ولل;ويلې;ويل;مږک;باټېدل;جوامع;صلوات;فجائع;مې;تې;تېرول;خسارات;مړل;درنګ More…
2.
[gen1] (蛤) ښاغپه;(لكه دده سره);برابر;پرې;په;په مقايسه كې;ترو;ترې;تنې;ته;څخه;ځنې;سره;لښته;له;له سره;نرۍ تنكۍ لښته;دروب;خروپ;رمی;له رفيق څخه پوښتنه وکه;رياست;باندي
3. 跟 ... 一起
(蛤 ... 癬) ښاغپه;(لكه دده سره);برابر;پرې;په;په مقايسه كې;ترو;ترې;تنې;ته;څخه;ځنې;سره;لښته;له;له سره;نرۍ تنكۍ لښته;دروب;خروپ;رمی;له رفيق څخه پوښتنه وکه;رياست;باندي
4. 跟上时代的
[gen1 shang4 shi2 dai4 de5] (蛤) بيخي نوى;جديد;خورا نوى;دوخت سره سم;دوخت دغوښتنو سره سم;عصري;ماډرن;معاصر
5. 跟从
[gen1 cong2] (蛤眖) اطاعت كول;بشاړې کول;پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);پل وهل;پېښې کول;تعقيبول;تقليد كول;تقليدول;څارل;ځغلول;د خولې پېښې کول;درك كول;رېشل;کاپي کول;منتج كېدل;منل;مراقبت
6. 跟前
[gen1 qian2] (蛤玡) قبل;مخکښې;دوړاندې;مخامخ;مخته
7. 跟踪
[gen1 zong1] (蛤萝) پټرۍ;( دلوبو دپيل كيدو كرښه پټلى;اواز;آواز;اورشو;بدل;بدله;بهاند;بهاو;بوده رو;بېلګه;بيند;بينده;بيېدونکی;پاټکی;پارچه;پته;پټلۍ;پښې نيول;پل;پل More…
8. 跟踪者
[gen1 zong1 zhe3] (蛤萝) ( سړي );بړېڅی;پيرو;حواري;مريى تر لاس لاندى;مزدور
9. 跟踪追寻
[gen1 zong1 zhui1 xun2] (蛤萝發碝) پيته پزه;ټيټ سپى چې پلنه پزه لري