Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
跳伞 跳伦 跳华 跳水 跳背 跳舞 跳蚤 跳起 跳跃 跳过 跳进 跳高
跳跃运
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[tiao4 yue4 yun4 dong4 yuan2] (铬臘笲笆) (بلوز);اندرکه;انګيا;جرابۍ;جمپر;دكارګرانواوږدكوټ;راګ;سدرۍډوله اوبدل شوې جامه چه ښځى يىدلمنىسره اغوندې;ګنجی;لمن;ټوپي