Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
踏板 踏步
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ta4] (今) پاخل;پاخل كيدل;تروړل;چيت پيت كيدل;ځپل;دپښو لاندې كول;دپښو لاندې كيدل;دربهار;دربونه;ريچې ريچې كيدل;سوې پر مځکه وهل;چخپيتول;لوغول;چختاړول;څپلاک
[ta4 ban3 de5] (今狾) پایډل;پيډل;دبايسكل پايډل;دپښې پايډل;اکسېلېټر;ټککه
3. 踏步!
[ta4 bu4] (今˙!) پرمختګ نه كول