Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
踢踏
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ti1] (金) ( لګته );اړنګ نيونه;اعتراض;په پښه وهل;په لغته;جنون;ډته;لت;لته;لغته;لګته;وهل;ټيټکي
2. 踢踏
[ti1 ta4] (金今) ( په تېره بيا دتروم يا ډول په واسطه );( خولبورى );( دچوښكى );( ماټۍ );(خم);ايله كول;بولۍ;په كراره وهل;ترتناو;ټپ ټپ;ټپ ټپ كول;ټپول;ټک;جر;چاټۍ;چوښكه;چوښکه;چې چوښكه لري او مشروبات More…