Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
蹲伏
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[dun1] (蜜) (بې دحكومت له اجازې);پنډ لنډ;دپښو په ګوتو كښېناستل;سخوټ;غصبول;لنډۍ;مځكه لاندي كول;مندری;موندری;نيوكه كول;ګانډوله ◊ [dun1] (蜜) (دويرې يا غوړه مالۍ په وخت More…
2. 蹲伏
[dun1 fu2] (蜜ヱ) (دويرې يا غوړه مالۍ په وخت كې);بوکېدل;ټيټېدل;د شمزۍ ستنيې;كږېدل;كړوپېدل