Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
转动 转变 转弯 转来 转的 转让 转送
转动 转动曲
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 转动
[zhuan4 dong4] (锣笆) بېځل;پخوړول;پنډی کول;تاوول;تاوېدل;چورلک;چورلول;چورلونګ;چورلونه;چورلېدل;چورلېدنګ;چورلېدنه;چورليدل;څرخ;څرخ More…
2. 转动
[zhuan3 dong4] (锣笆) ګنګس;اړول;بدلول;بدليدنه;برج;بڼه وركول;بې ځايه كول;بېرته راتلل;په بل مخ اړول;په شاكول;پېر;پېره;پېڼه;پيره;پيښه;تاوول;تاوېدل;تاويدنه;ترجمه كول;ترله More…
3. 转动曲柄
[zhuan3 dong4 qu1 bing3] (锣笆Ρ琡) هنډل;آرزومندي;انډل;تخڼک;خورمنځ;دموټر يوه پرزه چه پيچ پېچ ده او داوسپنى په ميل پورې نښتې او مشا ين خو ځوى;رغبت;طلب