Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
转动 转变 转弯 转来 转的 转让 转送
转来转
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zhuan3 lai2 zhuan3 qu4] (锣ㄓ锣) اخوادې خواګر ځيدل;ايله ګرځېدل;ايله ګردي;بډګي;بړوالي;بې مقصده ګرځيدل;خوشي ګرځيدل;دربدري;ګچولي;کوڅه ګردي;لالهانه ګرځيدل;څوسېدل;څوس