Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
转动 转变 转弯 转来 转的 转让 转送
转送
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 转送
[zhuan3 song4] (锣癳) ( لكه كور يا وظيفه );( لكه ميراث );ابلاغول;انتقال;انتقالول;انتقالېدل;بدلونه;بدلېدنه;بدلېده;بدليده;پاتې كيدل;تاجيل;تبديل;تبديلول;تبديلي;تعطيلول;تېرول;ټاپه More…