Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
软件 软体 软化 软木 软毛 软皮
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 软件
[ruan3 jian4] (硁ン) پوستکالي;د کمپيوټر پروګرامونه کوم چې مونږ د يو عمل د اجراء کولو پخاطر کمپيوټر ته وراچوؤ
2. 软体
[ruan3 ti3] (硁砰) پوستکالي;د کمپيوټر پروګرامونه کوم چې مونږ د يو عمل د اجراء کولو پخاطر کمپيوټر ته وراچوؤ
3. 软化
[ruan3 hua4] (硁て) پستول;ترنځول;چاڼول;چغلول;چڼ کول;چڼول;خوږول;زهيرول;سپكيدل;سستول;شيرينول;غړندول;غلبېلول;کړاغندول;کمزورول;کمزوري کول;نرمول;نرميدل;يستول;پستېدل;شړول;خوړينول;خوړينېدل;ګډل;کمول More…
4. 软木塞
[ruan3 mu4 sai1] (硁れ峨) کارک;کاک;ټاکۍ;خول بور;خولپوتى;خولپوټى;ډيډه;قصاب;كارك;کوناری;يو ډول نرم لرګى چه معمولا دبوتل سره په پټوې;څڼکه
5. 软毛
[ruan3 mao2] (硁を) پت لرونكى;پت لرونكى پوست لكه دګيدړى پړانګ;پوست;پوستکى;پوستين;پوستينچه;ږغری;غونی;قره قلى او نورو;منګ;ياداسى نور شيان چه له دې ډول پو ستو څخه جوړيږى;خز;رژول
6. 软皮
[ruan3 pi2] (硁ブ) په څر من موښل;زيړ بخون نا رنجى;زيړ بخون نا رنجى رنګ;سنډا;مېښ;يوډول څرمن چه لښكرى كرتۍ ځنى جوړيږى;صيقل;سپينول
7. 软皮的
[ruan3 pi2 de5] (硁ブ) په څر من موښل;زيړ بخون نا رنجى;زيړ بخون نا رنجى رنګ;سنډا;مېښ;يوډول څرمن چه لښكرى كرتۍ ځنى جوړيږى;صيقل;سپينول