Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
轰击 轰动 轰响 轰炸 轰的 轰隆 轰鸣
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 轰击
[hong1 ji1] (臚阑) بمباردول;دتوپخانى په او سطه حمله كول;ددوامداره ير غل لاندى نيول بم پراورول;له ډيرو خواوو انتقار پر كول;بمباري;ګوله باري;فير;انتقاد كول ;بمباري كول;په توپ او ګوليو ويشتل;سخته More…
[hong1 dong4 yi1 shi2 de5 shi4] (臚笆ㄆ) احساس;اغېزه;پارېدنه جذبات;څانګه;حس;حسونه;هيجان;حسيات;مشعر;شور;متره
3. 轰动一时的人
[hong1 dong4 yi1 shi2 de5 ren2] (臚笆) بريا;بلوده;بلېسول;پرورتلل;پرې لګېدل;پکر;پېدا کول;تصادم;تعرض کول;توافق كور;ټکر;ټکر کېدل;ټکول;ټکونه;چپاوول;خرپول;خولول;خېله خندي;دربول;درزول;ډبول;سره More…
4. 轰动一时的物
[hong1 dong4 yi1 shi2 de5 wu4] (臚笆) بريا;بلوده;بلېسول;پرورتلل;پرې لګېدل;پکر;پېدا کول;تصادم;تعرض کول;توافق كور;ټکر;ټکر کېدل;ټکول;ټکونه;چپاوول;خرپول;خولول;خېله خندي;دربول;درزول;ډبول;سره More…
5. 轰动的成功
[hong1 dong4 de5 cheng2 gong1] (臚笆Θ) ار;بلېږدل;شاباس;هو;هووی;وه
6. 轰响
[hong1 xiang3] (臚臫) ګز;تولند;څپان;څپاند;څپې څپې;رغړند;رغړېدنه;رغښت;رغښتنه;رغښتونکی;ښويند;ښويندوکی;غاړې;لغړندوکی;لغښتنه;متلاطم;کولېده;لولنده;غښتنه;غړنګ;غړونه;غړنده
7. 轰炸员
[hong1 zha4 yuan2] (臚) بم اچوونکی;بم انداز;بمباري کوونکی
8. 轰的一声
[hong1 de5 yi1 sheng1] (臚羘) ترپ;درب;دربا;دربول;درز;درزېدل;دروب;دروز;دګل;ډب;ډب وډوب;ډبا;ګړبا;ګواښل;ګواښېدل;ګوزار;ګوسنډل
9. 轰隆声地
[hong1 long2 sheng1 de5] (臚订羘) (په تجارت كې);(لكه تړنګ يا كړس);(ماته);افلاس;پامالېدل;تراک;تصادم;ټکر;ټوك ټوك كېدل;چخپيتېدل;چختاړېدل;خچ پچېدل;خرچ;دماتېدو په اثر كړنګهار كول;دماتېدوږغ;را More…
10. 轰鸣
[hong1 ming2] (臚伙) غرېو;بغ;غړومبنه;نړنه;انګولل;آنګولل;بوغارې وهل;تلغاک;چاودېدنه;چودنه;چيغې وهل;خر;خرړار;خرکى;خرهار;خرهاری;خرهاری کول;خرېدل;خرېدنه;خورهار;خورهاری More…