Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gun3] (継) تاوول;تاوېدل;تاويدل;چاپيره تاوول;چورلول;چورلېدل;چورليدل;څرخول;څرخېدل;سوچ كول;غوركول;فكر كول;ګرزول;ګرزېدل;ګرزيدل;ګرول;پېچل;پېچېدل;جاروتل;غړېدل;غړل;پروښول;غښتل;پير