Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
辐射 辐辏
辐射性 辐射的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fu2 she4 de5] (跨甮) الوبل;اميندوار;برېښندوکی;بريښند;تېغون;جلبلي;چمکار;څرکېدونکی;ځلالرونکی;ځلان;ځلاند;ځلبلي;ځلېدونکی;خوښ;رڼا کوونکی;روښان;لاسي کار;مشعشع;ورين;وړانګن;فروزان;جلوه ګر;منير;نوراني More…