Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
输出 输将 输尿
2. 输将
[shu1 jiang1] (块盢) اعانه;اعطا;بخښښ;بخشش;بسپنه;ښانده;ښندنګ;ښندنه;ښها;صله;عطا;عطيه;له ليارې وتل;ايثار;ګرانت;نعمت;هديه;نفل;چنده;احسان
3. 输尿管
[shu1 niao4 guan3] (块Э恨) (پوكڼۍ);(نلكۍ);تر منځ دمتيازو نل;دپښتورګو او مثانې;نله