Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
辩才 辩解 辩论 辩证
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 辩才
[bian4 cai2] (臛) خوږ ژبي;دوينا اغيزه ناكى;ژبه ورتيا;ژبورتوب;فصاحت;فصاحت او بلاغت;سخن آرايي;درافشاني;حسن بيان;بلاغت;افادوي;خبرلوڅي;شيريني
2. 辩解
[bian4 jie3] (臛秆) (بهانه);(لكه دوظيفې څخه);اعتذار;بانه;بخښل;بخښنه;بخښنه غوښتل;بښل;بښنه;بهانه;پر يښودل;پلمه;پلوالی;پلول;پلونه;توجيه;حق په جانب ګڼل;خبره بېرته اخيستل;خوشې كول;رېبځول;عذر;عذر More…
3. 辩论会
[bian4 lun4 hui4] (臛阶穦) بحث;پريڼ;زېږوونکې;سېن;غږېدنه;غږيده;غور;غورکونه;کړس;لېښېدل;مباحثه;مباحثه کول;مشاجره;مناظره;مناقشه;معارضه;بحث كول;مُباحِثه;مُناظره
4. 辩证的
[bian4 zheng4 de5] (臛谍) ديالکتيک;ديالکتيکي