Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

2.
[ru3] (癲) زيړۍ;نام بدي;افتضاح;انفعال;بدنامي;برطرفول;بلېښنه;بې آبرويي;بې آبول;بې آبي;بې پردې کول;بې حرمتى رسوايى;بې حرمتي;بې ننګي;پيکه توب;تور More…