Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
迁居 迁怒 迁飞
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[qian1 ju1 yi2 min2] (綞﹡簿チ) جلاهېوادي;جلاوطني;كډه;كوچ;ليږد;مهاجرت;بل هيواد ته لېږدېدنه;لېږد
2. 迁怒
[qian1 nu4] (綞) توغمه;تراڼه;ګاور;څخړه;طيش;کاوړ;برچول;برګتوب;برګول;برندېدنه;بړچ;بړچېده;بړوسول;بڼول;بومول;پرغز;پرغزي;پره;پړسېده;پسخول;پکرول;په غوسه کول;په قارول;په کارول;تاو;ترپوزې راوستل;ترله More…
3. 迁飞
[qian1 fei1] (綞) كډه كېدل;كوچېدل;کډه کېدل;لښل;لوښتل;لېږدل;لېږدېدل;لېږديدل;لېښل;لېښېدل;لېشل;ليږدېدل;مهاجرت كول;کوچېدل;توري;کوچ;بارېدل;لېږد