Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
过世 过于 过份 过冬 过分 过剩 过单 过去 过多 过大 过奢 过度 过户 过於 过旧 过期 过氧 过活 过流 过渡 过满 过滤 过激 过磅 过秤 过膝 过载 过道 过重 过量 过食
过份 过份使 过份地 过份夸 过份担 过份正 过份的 过份简 过份给 过份自 过份规 过份讲
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[guo4 fen4 kua1 zan4] (筁觅) بوټپاکی;چا پلوسى كول;چاپلوس;خوشامندګر;ژانی;ژباون;ستايل;غوړژبی;غوړه مال;غوړه مالى كول;غوړې ګوتې ورکول;لکۍ ور ته وهل;لمغړى;لوڅکی;متملق;غوړژبي;خوش آمد;هاړه More…