Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
过世 过于 过份 过冬 过分 过剩 过单 过去 过多 过大 过奢 过度 过户 过於 过旧 过期 过氧 过活 过流 过渡 过满 过滤 过激 过磅 过秤 过膝 过载 过道 过重 过量 过食
过份 过份使 过份地 过份夸 过份担 过份正 过份的 过份简 过份给 过份自 过份规 过份讲
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 过份
[guo4 fen4] (筁) تيرايسل;خطاكول;دومره زيار ايستل چه مقصد له لاسه وركول;دومره ګړندى تلل چه هدف خطاكړى;له ټاكلي وخت نه مخته رسيدل
2. 过份
[guo4 fen4] (筁) خورا;ډېر;زښت;هسي;وچ په وچه
3. 过份使用
[guo4 fen4 shi3 yong4] (筁ㄏノ) اجتهاد;اهتمام;بج;پرېښونی;پېشېدل;پېلوډ;تپاس;تپېدل;تشبث;تشنج;تګ ودو;تلاش;تنګول;تنکى;ټيټکې;ټينګول;ټينکول;جختول;جدوجهد;جديت;جنس;جهاد;جهد;چکۍ More…
4. 过份地单纯化
[guo4 fen4 di4 dan1 chun2 hua4] (筁虫て) ساده کول
5. 过份夸赞
[guo4 fen4 kua1 zan4] (筁觅) بوټپاکی;چا پلوسى كول;چاپلوس;خوشامندګر;ژانی;ژباون;ستايل;غوړژبی;غوړه مال;غوړه مالى كول;غوړې ګوتې ورکول;لکۍ ور ته وهل;لمغړى;لوڅکی;متملق;غوړژبي;خوش آمد;هاړه More…
6. 过份担心健康的
[guo4 fen4 dan1 xin1 jian4 kang1 de5] (筁踞み胺眃╠) انځور غاړى;كمزورى;وسواسى
7. 过份正经
[guo4 fen4 zheng4 jing1] (筁タ竒) (اخلاقا);(اصط);(رنګ);آبي;اسمان;اّسمانى;اّسمانى ردنګ;آسماني;بانجاني;بنفش;بنفشه;تغمه;توتکۍ ګل;تورپاڼه;توره پاڼه;چڼيا;چڼياکی;چوڼيا;چوڼيا More…
8. 过份的给与
[guo4 fen4 de5 gei3 yu3] (筁倒籔) (په ډېر خوراك);اشباع كول;بېزارول;پړسول;تسل كول;تنده ماتول;ډكول;زړه وهل;مړول
9. 过份简单化
[guo4 fen4 jian3 dan1 hua4] (筁虏虫て) ساده کول
10. 过份给与
[guo4 fen4 gei3 yu3] (筁倒籔) خره کول
11. 过份自恃
[guo4 fen4 zi4 shi4] (筁) ( پر);خپرول;غوړول;ويړول
12. 过份规矩的
[guo4 fen4 gui1 ju3 de5] (筁砏痻) زيات تشريفاتي;شرمندوکى;متكلف
13. 过份讲究衣饰
[guo4 fen4 jiang3 jiu1 yi1 shi4] (筁量╯︾耿) پيسی;ټاټي;ځان ښكاره كوونكى;لباسى يا نما يشى;ډولي;ټټی