Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
过世 过于 过份 过冬 过分 过剩 过单 过去 过多 过大 过奢 过度 过户 过於 过旧 过期 过氧 过活 过流 过渡 过满 过滤 过激 过磅 过秤 过膝 过载 过道 过重 过量 过食
过去 过去不 过去完 过去惯 过去某 过去的
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 过去
[guo4 qu5] (筁) اورچينې;ايستلى;باندې;بهر;بيرون;خارج;د باندې;دباندى;ليرى;موقوف;وتلى;ورچنې;ورچينى;نه;ډيلول;سوخته
[guo4 qu4 bu4 jiu3 de5 sui4 yue4] (筁ぃ烦る) پروسږكال;تيركال
3. 过去完成
[guo4 qu4 wan2 cheng2] (筁ЧΘ) لرې ماضي;لري ماضي;ماضي بعيد;بعيد
4. 过去完成时的
[guo4 qu4 wan2 cheng2 shi2 de5] (筁ЧΘ) لرې ماضي;لري ماضي;ماضي بعيد;بعيد
5. 过去惯常
[guo4 qu4 guan4 chang2] (筁篋盽) زوړ پوړ;غورازه;ليلامي;مانوس;مستعمل;مصرفول;مښوولی;استعمالي;ده;د;دغه
6. 过去某段时期的
[guo4 qu4 mou3 duan4 shi2 qi1 de5] (筁琘琿戳) اثنا;آداب;اعشاريه;آن;اهوړ;بې More…
7. 过去的事
[guo4 qu4 de5 shi4] (筁ㄆ) پخواني;ترپا;تېر شوی وخت;تېرمهال;تېرې شوې ورځې;ځنډن;ځنډنی;قديم;قديمي;لرغون;لرغونى;لرغونى تير;ماضي;متقدم