Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
过世 过于 过份 过冬 过分 过剩 过单 过去 过多 过大 过奢 过度 过户 过於 过旧 过期 过氧 过活 过流 过渡 过满 过滤 过激 过磅 过秤 过膝 过载 过道 过重 过量 过食
过多 过多供
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 过多
[guo4 duo1] (筁) افراطي;پريمانه;ډبل;ډير زيات;كوټه;مفرط;نهايت;بېلزوم;فاحش;بې اندازې;بي موقع;فاضل;طاقت
[guo4 duo1 gong1 ying4] (筁ㄑ莱) په مړه كېده خوړل;ترحدزېات;زړه وهل;مړېدل ترپزى مړېدل