Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
过世 过于 过份 过冬 过分 过剩 过单 过去 过多 过大 过奢 过度 过户 过於 过旧 过期 过氧 过活 过流 过渡 过满 过滤 过激 过磅 过秤 过膝 过载 过道 过重 过量 过食
过度伸 过度充 过度单 过度地 过度工 过度操 过度狂 过度的 过度紧 过度耽 过度装
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[guo4 du4 shen1 zhang1] (筁眎) تيرايسل;خطاكول;دومره زيار ايستل چه مقصد له لاسه وركول;دومره ګړندى تلل چه هدف خطاكړى;له ټاكلي وخت نه مخته رسيدل
[guo4 du4 chong1 dian4] (筁筿) ( له ټاكلىقيمت څخه );جړکانی;زيات اخستل;زيات اخستنه;له ټاكلى بيى څخه دډيرو پيسو غوښتنه ◊ [guo4 du4 chong1 dian4] (筁筿) ( له ټاكلىقيمت څخه More…
3. 过度单纯化
[guo4 du4 dan1 chun2 hua4] (筁虫て) خړۍ پرۍ
4. 过度地杀伤
[guo4 du4 di4 sha1 shang1] (筁炳端) ترتوقع له زيات سياسي يا پوځي ځواكه دكاراخيستلوګواښ;ددښمن دپوپناكولولپاره ترلازمې كچې زيات اتومي توان
5. 过度工作
[guo4 du4 gong1 zuo4] (筁) ( دكارپه اثر );تراندازى زيات كار كول;ډيرستړى كيدل
6. 过度操劳
[guo4 du4 cao1 lao2] (筁巨骋) ( دكارپه اثر );تراندازى زيات كار كول;ډيرستړى كيدل
7. 过度狂烈的
[guo4 du4 kuang2 lie4 de5] (筁╣疨) بېسده
8. 过度的杀伤威力
[guo4 du4 de5 sha1 shang1 wei1 li4] (筁炳端) ترتوقع له زيات سياسي يا پوځي ځواكه دكاراخيستلوګواښ;ددښمن دپوپناكولولپاره ترلازمې كچې زيات اتومي توان
9. 过度紧张
[guo4 du4 jin3 zhang1] (筁候眎) اڼ;خستګي;دوپړ;ډيرفشار راوړل;زيات ستړى كيدل;ستړتيا;ستړى كول;ستړيا;ستومانه كول;ستوماني;شنه ټوخله;قوي البنيه;کسالت;کسلي
10. 过度耽溺
[guo4 du4 dan1 ni4] (筁纺) سټونه;قوي البنيه;نازول
11. 过度装饰
[guo4 du4 zhuang1 shi4] (筁杆耿) ( پركاليو );ډيرسنګارول