Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
过世 过于 过份 过冬 过分 过剩 过单 过去 过多 过大 过奢 过度 过户 过於 过旧 过期 过氧 过活 过流 过渡 过满 过滤 过激 过磅 过秤 过膝 过载 过道 过重 过量 过食
过氧化
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[guo4 yang3 hua4 qing1] (筁て睟) پروکسايډ;دوينا نتيجه;دوينا وروستۍ برخه;سوپراوکسايډ
[guo4 yang3 hua4 wu4] (筁て) پروکسايډ;دوينا نتيجه;دوينا وروستۍ برخه;سوپراوکسايډ