Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
过世 过于 过份 过冬 过分 过剩 过单 过去 过多 过大 过奢 过度 过户 过於 过旧 过期 过氧 过活 过流 过渡 过满 过滤 过激 过磅 过秤 过膝 过载 过道 过重 过量 过食
过重 过重的 过重负
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 过重
[guo4 zhong4] (筁) ( تر);اړول;الوړې کېدل;اوښتل;پربل مخ اړول;پرځول;پرزول;په يوه انډى كيدل;تاټ;چپه کول;چپه کېدل;ختاکول;ختاکېدل;درنول;درنيدل;ډيرول;موازنه بايلل;يوى خواته كږيدل ياكږول;درنېدل More…
[guo4 zhong4 de5] (筁) ( ترټاكلى اندازى زيات);بى انډوله كول;ترفشار لاندى راوستل;چاغتوب;چاغتيا;چاغښت;چاغوالى;دراندازى درنيدل;درنښت;دروندوالى
3. 过重负担
[guo4 zhong4 fu4 dan1] (筁璽踞) تراندازى ډير پيټى پراړول;جړکانی;درنول;دروند بارول;مصروفيت
4. 过重负载
[guo4 zhong4 fu4 zai4] (筁璽更) تراندازى ډير پيټى پراړول;جړکانی;درنول;دروند بارول;مصروفيت