Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
近世 近乎 近亲 近代 近似 近接 近旁 近海 近船 近赤
近乎
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 近乎
[jin4 hu5] () ( دوخت او ځاى په لحاظ );اجوت;انيس;سېلمه;صميمي;قريب;مجاور;مقارن;منجاور;منجور;نږدې;نزدو;نژدې;نسکير;نيژدې;همجوار;همسايه;تېرونى;کابو;مقرب;نزد;څنګ;ځګرګوش;متقارب;عند;اټکلي;سم More…
2. 近乎
[jin4 hu5] () (صميمى په ملګرتيا كښى);اشاره كول;انيس;څرګندول;خصوصى;خوالو;داخلى;دننه;صميمي;محرم;نږدى;همراز;قرابتي;مقرب;مضمر;غاور;دخيل;قلبي