Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
近世 近乎 近亲 近代 近似 近接 近旁 近海 近船 近赤
近代 近代化
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 近代
[jin4 dai4] () تازه;جديد;حادث;راوروسته;متاخر;نژدى;نننی;نوى;وروستی;وستری;اخير
[jin4 dai4 hua4] (て) عصري كول;عصري كېدل;عصري کول;عصري کېدل;عصري