Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
这个 这么 这些 这位 这儿 这是 这样 这种 这里 这项
这么
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 这么
[zhe4 me5] (硂或) اغه;اګر;بالمثل;څېر;داډول;دارنګ;داسې;داسي;دیې;که;که چيرې;همدارنګه;همداسې;همداشان;همدغسې;هومره;چندان;هغومبره