Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
进一 进位 进出 进刀 进化 进口 进大 进接 进料 进步 进行
进接
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 进接
[jin4 jie1] (秈钡) بحران;برخورد;تقرب;حق العبور;رسی;بندر;بريد ◊ [jin4 jie1] (秈钡) بحران;برخورد;تقرب;حق العبور;رسی;بندر;بريد