Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
进一 进位 进出 进刀 进化 进口 进大 进接 进料 进步 进行
进步的 进步论
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jin4 bu4 de5] (秈˙) برامد;خارجېده;خروج;چاره;مخرج;علاج
[jin4 bu4 lun4 zhe3] (秈˙阶) استمراري;پاز دودی;پرمختګ کوونکی;پرمختلونكى;پوړۍ په پوړۍ;ترقي پرور;درجه په درجه;مترقي;متکامل;مختلونی;مخيونی;ترقي يافته;پېشرفت غوښتونکی;متجدد;مخکينی;انتقالي;اصلاح More…