Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
远地 远方 远离 远程 远见 远视 远足
远地点
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yuan3 di4 dian3] (环翴) آبده;اچوتيا;اوج;اوچتوالی;جګتوب;جګتيا;دستورو دمدار هغه برخه چې دمځكې له نظره تر ټولو ليرې وي;لوړاوی;لوړوالی