Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
远地 远方 远离 远程 远见 远视 远足
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yuan3 di4 dian3] (环翴) آبده;اچوتيا;اوج;اوچتوالی;جګتوب;جګتيا;دستورو دمدار هغه برخه چې دمځكې له نظره تر ټولو ليرې وي;لوړاوی;لوړوالی
2. 远方
[yuan3 fang1] (环よ) ليري توب;اوښتنه;ايستنه;تفوق;ټاپی;دهير;سړه وضع;فاصله;کوږوالی;لاره بدلونه;لېرې والی;لېرېتوب;ليرې ځاې مخالفت;ليريتوب;ليريوالی;مزل;مسافت;مسافه;موړه;واټن;پند;مفاصله;بېلنه
3. 远离
[yuan3 li2] (环瞒) بعيد;منفک;معطل;موقوف
4. 远程
[yuan3 cheng2] (环祘) شوار;ګوښی;کناره;لر;لرې;لېرې;ليرې;وړاندى دباندې;دور;لری;پرت;شاتنى
5. 远见的
[yuan3 jian4 de5] (环ǎ) دوربين;دوراندېش;اګاهو
6. 远视的
[yuan3 shi4 de5] (环跌) دوربين;دوراندېش;اګاهو
7. 远视眼的
[yuan3 shi4 yan3 de5] (环跌泊) دوربين;دوراندېش;اګاهو
8. 远足
[yuan3 zu2] (环ì) پرپښوتلل;تګ;تګ كول;تلل;چكر;چكروهل;چکر;چکر وهل;چکروهنه;سفرکول;قدم وهل